Jednorazové tréningové plány

Klient obdrží tréningový plán so zameraním na ním vybrané špecifické ciele rešpektujúc podmienky, v ktorých cvičí.

Kontinuálne tréningové plány

Klient obdrží sériu tréningových plánov, ktoré na seba plynule nadväzujú v závislosti od časového obdobia, s ktorým pracujeme.

Dlhodobá spolupráca

Klient obdrží tréningový plán na vopred určenú dobu, po ktorej opakovane zhodnocujeme stav pohybového aparátu klienta, na základe čoho potom klient obdrží nasledujúci plán na ďalšie časové obdobie.